روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی

درج مطالب علمي

13 رجب

راحت نوشتیم بابا نان داد بی آنکه بدانیم بابا برای نان همه ی جوانی اش را داد

روز پدر  گرامی باد

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:21  توسط فاضله سادات  | 

تا صفحه 73

تسلط بر حقایق اساسی:

اگر کودکان در کار دستوالعمل های مربوط به جمع و تفریق مهارت یافته باشند ، باید بتوانند حقایق اساسی را به طور خود کار و بدون وقفه به خاطر آورند .آنان چه موقع به این توانایی نایل می آیند؟   به محض آن که آنان در مناسبی از معنای اعمال و نماد ها پیدا کنند می توانند فرایند به خاطر سپردن را آغز کنند بنابر این باید قادر باشند :

§       حقایق مرتبط با یک حقیقت مفروض را بیان کنند و بنویسند

§       روش رسیدن به یک جواب با اثبات درست آن را بیان کنند

§       یک حقیقت اساسی را از دو یا چند راه متفاوت به دست آورند

تحقیقات نشان داده است که دادن تکلیف ، سرعت و دقت در امتحان کردن حقایق اساسی را افزایش می دهد .هر چند که تکلیف راهبرد های تفکر یک کودک را برای کار آمد شدن او تغییر نمی دهد. زمانی بیشترین تاءثیر را خواهد داشت که تفکر کودک کار آمد شده باشد

اصول مربوط به تکلیف در دوره ابتدایی :

·       کودکان باید تنها وقتی حقایق را به خاطر بسپارند که آنها را کاملا" درک کرده باشند .

·       آنان باید تکالیف را با نیت به خاطر سپردن حقایق انجام دهند . حفظ کردن باید مورد تاکید قرار گیرد و لزومی به توضیح آن نیست.

·       تکلیف درسی باید کوتاه باشد ( 5تا 10 دقیقه ) و تقریبا" هر روز باید داده شود کودکان باید سعی کنند که هر نوبت تعداد اندکی از حقایق را به خاطر بسپارند و به طور دایم حقایق حفظ شده ی قبلی را مرور کنند.

·       آنان باید به توانایی حفظ کردن خود اطمینان داشته باشند و کوششهای آنان باید مورد تشویق قرار گیرد باید پیشرفت های آنها را ثبت کرد

·       تکالیف باید متنوع ، جالب و برانگیزنده باشند و احساسات آنها را برانگیزد

صفحه 56 بازی با ریاضی

هدف – بالا بردن دقت و تمرکز

ایجاد آمادگی در فهم حرکات عمودی و افقی

ایجاد نظم فکری

صفحه 57 : جمع دو رقم و یک رقم

هدف: ایجاد مهارت در جمع دو رقم و یک رقم

ابتدا معلم با مواد  کمک آموزشی  با گروه بندی دانش آموزان سعی در جمه دو جسم دارد و سپس دانش آموزان واقعیات را به ریاضی بنویسند

آنگاه از گروه ها می خواهیم با استفاده از تصاویر کتاب جمع هارا بنویسند.

 

صفحه 58 :

پس از کسب تجربه به کمک وسایل آموزشی ، چارتها و ارزش مکانی و چرتکه در این مرحله کودکان باید بیاموزند که برای جمع

                              12

                              4 +

نخست یکی ها و سپس ده تایی ها را جمع می کنیم ودر مکان خودش می نویسیم. ( معلم باید توجه کند که دانش آموز ترتیب را رعایت نماید)

صفحه 59:

تمرین جمع فوق به صورت سطری و این که ابتدا یکی ها و سپس ده تایی را بنویسد آمده است و قسمت دوم  ایجاد مهارت  زیر نویسی جمعوند ها است

صفحه 60: بازی با ریاضی

هدف – بالا بردن دقت و تمرکز

صفحه 62و61 : هدف : دانش آموز بیاموزد که از دو نقطه فقط یک خط راست می گذرد و نقطه مشترک را تشخیص دهد

دستور کار : با کارعملی در این راستا است

صفحه 63 و 64:

خودرا بیازمایید است که بهتر است در کلاس با نظارت معلم انجام گردد

صفحه 65 :

مانند دستوالعمل روی کتاب عمل کنند . بدون توضیح معلم ، معلم ناظر بر عملکرد دانش آموز باشد در شمارش روی صفحه مورچه ها اعداد زوج نوشته اند.

صفحه 66:

هدف شمردن 2 تا 2 تا و 3 تا 3تا و 5 تا 5تا است که مانند نمونه در جاهای مخصوص بنویسند و قسمت دوم شمارش دو تا دوتا شروع از صفر و شروع از یک است که پیدایش اعداد زوج و فرد را به همراه دارد.

صفحه 67:

هدف : یادگیری اعداد زوج و فرد

ابتدا بوسیله وسایل کمک آموزشی ، وسایل را به دسته های دو تایی تقسیم می کنیم ، اگر هیچ وسیله باقی نماند می گوییم زوج است اگر یگر باقی ماند عدد مورد نظر فرد است . سپس با استفاده از تصاویر کتاب مجموعه ها را به دسته های دو تایی تقسیم کنند و فرد و زوج بودن آن اعداد را بنویسند ، برای اطمینان از یاد گیری دانش آموز از هر یک آ زآنها دلیل فرد و زوج بودن  را سئوال شود و به اصطلاح دانش آموز از کار خود دفاع کند

صفحه 68 و 69 :

هم به همان ترتیب عمل گردد و پایین صفحه شمارش دوتادوتا از شروع های مختلف است که خود دانش آموز باید تشخیص دهد و معلم نقش هدایتگر را داشته باشد

صفحه 70 و 71 و72:آموزش ساعت

آنچه معلم باید بداند

ساعتهای دیواری و مچی ، یکی از پیچیده ترین وسایل محسوب می شوند . ولی هنوز از نخستین واحد های تدریس به شمار می آیند ، زیرا نه تنها دو یا چند مقیاس برای خواندن در آنها وجود دارد ( ساعت -دقیقه ثانیه)بلکه باید در خواندن نوعی تناوب را نیز رعایت کرد و کودکان در هر سنی آمادگی یادگیری خواندن ساعت را دارند. ولی قبل از آن باید توانایی های لازم را در آنها ایجاد کنیم. مطالب زیر فهرستی از مهارتهای لازم برای خواندن ساعت است .

1- عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار و نحوه ی حرکت آنها را مشخص کند.

2-  به طور شفایی ساعت را اعلام کند ( دقت کنید عقربه دقیقه شمار روی 12 باشد)  و عقربه های ساعترا برای نشان دادن آن ساعت به خصوص ،حرکت دهند 

3- یک ساعت خاص را دقایقی از آن گذشته باشد مشخص کنند ( مثلاگ بگویند ساعت 4 و ... دقیقه است )

4- بتوانند پنج تا پنچ تا بشمارند

5- عدد روی ساعت را به نزدیک ترین 5 دقیقه گرد کنند و آن را به کلمات بگویند ( مانند ساعت 4 و 20 دقیقه )

6- بتوانند زمان را با علامتگذاری رقمی ( دیجیتالی ) بنویسند( مانند 4:20 )

7- بتوانند از مضربی که پنج دارد ، بشمارند ( مانند ......  ،27 ،26 ، 25 )

8-  عدد روی ساعت را به نزدیک ترین دقیقه گرد کنند و آن را به صورت دیجیتالی بنویسند.

9- بتوانند ساعت خوانده شده از روی دیجیتالی را با یک ساعت عقربه ای تطبیق دهند.

10-                    یک ساعت خاص را ، که دقایقی به آن مانده است مشخص کنند ( مثلا" .... دقیقه به 10) و بتوانند 5 تا 5تا رو به عقب بشمارند و دقایق مانده به یک زمان خاص را بخوانند.

11-                    پرورش این توانایی ها به دوره طولانی نیاز دارد و کودکان باید ساعت هایی با عقربه های قابل حرکت در اختیار داشته باشند

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 22:14  توسط فاضله سادات  | 

یاد دهی تا صفحه 50

یاد دهی صفحه  39 :

تمرین در به دست آوردن مجهول جهت دقت و تمرکز بیشتر در ساختن دسته هایده است

 

یاد دهی صفحه  40 و 41 و 42 : به کمک شکل جمع اساسی نوع دوم آمده است که در این به جای نوشتن مراحل ذهن دانش آموز باید ذهنی حاصاجمع را بنویسد و برای این که اطمینان به تسلط وی نماییم در موقع حل گفتگو نماید

یاد دهی صفحه  43 : طریقه دیگر یاددهی جمع اساسی نوع دوم است به این صورت که دانش آموزان باید حاصل جمع جمعوند های یکسان را بدانند یعنی :

5 + 5   و 6 + 6  و 7 + 7 و 8 +8 و 9 +9  سپس برای به دست آوردن مثلا" :

 7 +6  چنین استدالال کنند که    

 13 = 1 + ( 6 + 6 )  = ( 1 + 6 ) + 6 = 7 +6

البته عبارات نوشته شده مراحل ذهن است که دانش آموز باید گفتگو کند

باید بتواند چنین گفت وگو نماید که برای جمع  9 + 8 می دانیم  16 = 8 + 8 است پس جمع 9 +8  یک بیشتر است می شود 17  یا جمع 7 +8  یکی کمتر است می شود 15

یاد دهی صفحه  44 : بازی با ریاضی

باید توجه داشت که کودکان نیاز به ارتقاء دقت و تورکز و خوب دیدن دارند و این بهترین وسیله  ارتقائ با تلفیق درس هنر می باشد.

یاد دهی صفحه  45 : معرغی خط راست

ابتدا توجه دانش آموزان را به محیط اطراف جلب می کنیم و یک خط راست و یک خط خمیده به آنها نشان می دهیم و از آنها می خواهیم که در محیط چیز هایی که شبیه این دو خط است نشان دهند  مثلا" کناره های تخته – سیم برق – لبه  قاب عکس و... به عنوان خط راست و لامپ – اشکال مختلف روی دیوار و... خط خمیده  نشان می دهند و آنگاه از آنها می خواهیم که صفحه 45 را باز کنند و این خطوط را نشان دهند.

یاد دهی صفحه  46 : ( نام گذاری و معرفی خط راست و خط خمیده)

از دانش آموزان می خواهیم که خط های باز را نشان دهند سپس خط های بسته را مشخص کنند . و آنگاه خط هایی که با خط کش نمی توان کشید را آبی کنند .و خط هایی را که با خط کش می توان کشید را قرمز نمایند و خط هایی که با جابجا کردن خط کش می کشیم را سبز کنند و سپس به آنها می گوییم به خط هایی که قرمز کردید و با یک بار کشیدن خط کش  کشیدید را خط راست می گوین و خط هایی که بدون خط کش آبی کردید را خط منحنی ( خمیده ) می گویند و خط هایی که چند بار با خط کش و مداد سبز کشیدید را خط شکسته می گویند.و خط هایی که چند بار با خط کش کشیدید و سبز کردید خط شکسته می نامند.

یاد دهی صفحه  47 : تمرین جهت کشیدن خط راست با خط کش و دقت میکنیم که دانش آموزان شخصا" این کار را انجام دهند تا در استفاده ار خط کش و رسم خط راست ماهر گردند .

یاد دهی صفحه  48 : جمع دو عدد یک ذقمی با استفاده از محور اعداد

ابتدا محور را در اختیار دانش آموز قرار می دهیم و آنها باید در جدا کردن اعداد روی محوردقّت نمایند که فاصله ها را بشمارند . در این مبحث باید:

1-    دانش آموز جمع دو عدد را روی محور نشان دهد .

2-    محوری که جمع روی آن نشان داده شده عبارت جمع آن را بنویسند

3-   صفر را روی محور بتواند نشان  0 + 5

 

 


یاد دهی صفحه  49 : تفریق عدد یک رقمی از دو رقمی با استفاده از محور

دستور کار :

1-   دانش آموز بتواند عبارت تفریق را روی محور نشان دهد.

2-   محوری که تفریق روی آن نشان داده شده را عبارت آن را بنویسد.

3-   عدد منهای صفر را روی محور نشان  دهد

یاد دهی صفحه  50 : افراز مجموعه

برای تشریح اعمال جمع و تفریق به صورت ذیل عمل می کنیم ابتدا مجموعه ی گوناگون از مواد آموزشی دست ساز که برای بازی و مدل سازی مورد استفاده قرار می گیرند.را به کارمی بریم و از آنان می خواهیم که طبقه بندی کنند و برای طبقه هایی خود که ساخته اند در جمع و دو تفریق بسازند . ( ساختن طبقه ها مجموعه مواد خود را افراز می کنند و برای آنها جمع و تفریق متناظر می شازند)

ازصفحه 50 کتاب ریاضی استفاده می کنیم و نمایش اشیاء که به صورت تصاویر ارائه شده است از آنها می خواهیم که هر تصویر را به دو طبقه تقسیم کنند .

برای این که کار برد  نماد ها برای آنها روشن گردد و به مفهوم اعمال خود پی ببرند باید جمع و تفریق متناظر برای هر طبقه ی خود بسازند.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:0  توسط فاضله سادات  | 

یاد دهی تا صفحه 38

یاد دهی صفحه 31

 هدف : مجهول یابی عمل تفریق است

 در یاد آوری عمل تفریق بیان شد که در تفریق ، حاصل جمع دو عدد اول می آید و دو عدد دیگر جمعوند ها هستند و برای مجهول یابی اگر عدد دوم مجهول بود باید تفریق متناظر را نوشت تا عدد دوم پیدا شود 

مثلا" در عبارت      5 =     - 8   هشت منهای چه عددی شود تا پنج باقی بماند

 از روی شکل باقیمانده 5 است یعنی چند تا از 8 کم شده یا چه عدد با 5 جمع شده بود که 8 شده است و بهترین طرز عمل نوشتن تفریق متناظر است .  و در این قسمت برای این که دانش آموزان بیشتر به نقش باقیمانده و عدد اول تفریق  پی ببرند یک عبارت مجهول می نویسیم و از بچه های می خواهیم طرح مسئله نمایند مثلا"  برای عبارت     5 =            - 8    مسئله طرح کنند . البته این طرح به صورت گفتگو  بحث و پرسش و پاسخ خواهد بود تا بهترین مسئله را دانش آموزان به قضاوت بگذارند و انتخاب نمایند  معلم در این مرحله بچه ها را هدایت می نماید تا نقش 5  و 8 در جملات خبری  بیان گردد و جله پرسشی بر اساس  جای خالی مطرح گردد.

مثال  :  8 گنجشک روی شاه نشسته بودند و اکنون 5 کنجشک روی شاخه هستند و چند کنجشک پریدند؟

در این نوع یاد دهی و یاد گیری معلم دانش آموزان را از نظر فهم و قدرت بیان و فهم و تمرکز می تواند غربال نماید .

یاد دهی صفحه 32 : تمرین بیشتر جمع و تفریق

یاد دهی صفحه 33: تمرین جمع و تفریق که به صورت جمع چند عدد با یک عدد مطرح شده است . و قسمت پایین صفحه مجهول یابی است که جهت تمرین بیشتر است.

یاد دهی صفحه 34: چهار تصویر همراه عبارات جمع سه تایی از اعداد قرار دارد که دانش آموزان باید ابتدا برای هر تصویر طرح مسئله نمایند ودر این روش ابتدا به صورت گفت وگو باشد تا دانش آموز به خوب دیدن عادت کنند و در این قسمت هم دانش آموزان را می توان از نظر دقت و تمرکز و خوب دیدن غربال کرد.

مثلا" برای تصور گنجشکها دانش آموزان چنین مسئله ساختند .:

4 گنجشک روی یک شاخه ی درخت نشسته بودند ، 2 گنجشک از سمت راست و سه گنجشک از سمت چپ برشاخه نشستند . حالا روی شاخه ی درخت چند گنجشک نشسته است ؟

در طرح مسئله باید بچّه ها بیاموزند که آن چه می بینند باید به عنوان جملات خبری بیان کنند و سپس یک جمله به عنوان جمله پرسشی هم بسازند که مسئله تکمیل گردد .

در تصویر دختر ها طرح کردند که :

2 دختر روستایی از باغ سیب چیده اند سبد دست راست دختر سمت چپ 5 سیب و در سبد دست چپ دختر سمت چپ 3 سیب و در سبد دست مشترکشان 2 سیب قرار دارد . آنها هر دو باهم چند سیب دارند؟

ودر ادامه طریقه جمع سه عدد را با توجه به دسته بندی ( پرانتز ) از بچّه هابه روش فعال آموزش داده می شود یعنی سئوال می شود : برای جمع عبارت 9= 4 + ( 3 + 2 ) چگونه عمل می کنیم ؟ دانش آموز پاسخ می دهد: ابتدا ( 3+2) را با جمع می کنیم

معلم سئوال می کند : بعد چه عملی انجام می دهیم ؟ دانش آموز پاسخ می دهد: 4 +5 را جمع می کنیم و 9 را بعنوان حاصل جمع می نویسیم.پس از آن دانش آموزان باید بتوانند عبارتهای داخل کادر را حل کنند .و باید در جمع سه عدد یاد بگیرند که دسته بندی عدد به میل خودمان است می توان هر دو عدد را که بخواهیم اول با هم جمع کنیم و حاصل جمع را با بعدی جمع کرده و جواب نهایی را بنویسیم . 

   7 = ( 2+1 ) +4 = 2 + ( 1 +4 )

حل مسئله را با توجه به جلات خبری و پرسشی و کشیدن شکل تحلیل نماید .

کشیدن شکل های هندسی

هدف : بالا بردن دقت و تمرکز و خوب دیدنو ارتقاء ذوق هنری دانش آموزان است که باید جدی گرفته شود

یاد دهی صفحه 36:بالای صفحه مجهول یابی است که باید با توجه به داشتن حاصل جمع دانش آموزان باید عدد دوم را پیدا کنند البته هدف تاکید بیشتر بر دسته هایی است که ده را می سازند

قسمت دوم صفحه – یاد دهی حل مسئله است که قبل از آن باید نکات ذیل را توجه داشت.

برای نمایش جمع می توان مدل های متعددی را به کار برد { استفاده از تصاویر – ردیف ها – ترازو – محور اعداد - ...} جمع یعنی کنار هم گذاشتن چند کمیت و مدل های جمع را برای تفریق هم می توان به کار برد . بعلاوه هر یک از آنها را می توان در سه وضعیت  به کار برد تا به مفهوم تفریق دست یافت :

1-    جدا کردن یا برداشتن یعنی داشتن یک کمیت ، بر داشتن یک کمیت خاص و توجه به آن چه که باقی می ماند. که این ساده ترین راه یادگیری تفریق است.

مثال: علی 7 بادکنک  دارد . 4 بادکنک را به خواهرش می دهد . چند باد کنک برای خودش باقی مانده است؟

2-    مقایسه یا یافتن اختلاتف یعنی داشتن دو کمیت ، جفت کردن آنها در یک تناظر یک بیک و توجه به کمیتی که در این میان موجب تفاوت بین آن دو شده است .

مثال علی 7 باد کنک دارد . خواهرش 4 باد کنک دارد . علی چند بادکنک از خواهرش بیشتر دارد؟  

 


                     = 4 - 7

 

3-   چند تا بیشتر لازم است یعنی داشتن یک کمیت کلی ، دانستن تعداد یکی از بخشهای ان و معلوم کردن تعداد اعضای بخش باقی مانده .

مثال : علی 7 باد کنک دارد . 4 باد کنک قرمز رنگ و باقی آبی است .چند تا بادکنک آبی وجود دارد؟

 

ترازو:

 


مسائل قسمت پایین صفحه 36 را با توجه به راهبرد های توضیح داده شده می توان آموزش داد.

یاد دهی صفحه 37: هدف آماده سازی برای جمع های اساسی نوع دوم است

پیش نیاز : دانش آموزان باید با دسته هایی که ده را می سازند کاملا" مسلط باشند. یعنی: 2+8 و 3+ 7 و 4+6 و 1+9  و 5+5   را بشناسند و همچنین باید بدانند اعداد بیشتر از ده مثل  15 برا بر یک ده تایی و 5 یکی را به صورت عبارت جمع می نویسیم    15 = 5 + 10 و یاد بگیرند که : 

         15 =       + 10

و همینطوردر جمع های سه تایی   5 + 2 + 8  و 3 + 4 + 6  و 4  + 3  +7 و غیرو آن دسته هایی که ده را می سازند در یک دسته قرار می دهیم سپس جمع را انجام می دهیم مثل : 5 + ( 2 + 8 )  و 3 + ( 4 + 6) و  4 ( 3 + 7)  و گاهی لازم است جابه جایی هم انجام گردد مثل:  

     5 + ( 2 + 8) = 2 + 5 + 8

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 0:36  توسط فاضله سادات  | 

یاد دهی صفحه 20 الی 30

یاد دهی صفحه 20

مسئله ها را با توجه به جملات خبری و پرسشی که قبلا" یاد گرفتند تشخیص داده و حل کنند . و دو مسئله 8 و 9 را مانند قبل مسئله طرح نمایند.

یاد دهی صفحه21

ایجاد مهارت بیشتر در جمع های اساسی نوع اول و تلفیق آن با هنر و رنگ آمیزی است .

 

یاد دهی صفحه 22

 

  هدف مقایسه اعداد

ابتدا با کمک لوازم کمک آموزشی دو دسته مساوی را نشان می دهیم  ، تا جملات « مساوی است » یا برابر است را در دو دسته بیان کنند .

3 = 3

سپس یک چیز به یکی از دسته ها اضافه می کنیم . مثال:

 

از بچه ها می خواهیم آنچه می بینند در دو دسته به صورت عبارت ریاضی مقایسه  بنویسند .   یعنی 4 > 3

آن گاه پس از یاد آوری( > و< و = ) آن دسته ای که به آن شیء ای را اضافه کردیم به صورت دو دسته می نویسیم

 و از بچه ها می خواهیم که عبارت ریاضی آن را بنویسند. یعنی:

                      1 +3       3

از آنها می خواهیم که عبارت را مقایسه کنند .

البته باید بیان کنند که دو طرف 3 با هم مساوی هستند ولی طرف راست به 3 یک واحد اضافه شده است پس طرف راست بیشتر از طرف چپ است و مینویسیم

                    1 + 3 > 3

برای  عبارت  3 = 0 + 3 است استدالال کند که در دو طرف 3 مساوی است ولی طرف چپ هیچی به آن اضافه نشده  پس مساوی  است .

 

 

تصاویر کتاب

 

ابتدا از دانش آموزان می خواهیم که تصاویر بالای صفحه را شمارش نمایند. بعد نماد مربوط به عمل شمارش را بنویسند چون هر تصویر یک نماد دارند پس می نویسیم  4= 4 می خوانیم چهار برابر چهار است سپس جملات پائین صفحه را کامل کنند

یاد دهی صفحه 23

پیش نیاز ک نماد های ( > = < ) را بشناسد . مفهوم مقایسه را بداند .  عبارتهایی که با نماد های (> =< ) ساخته می شود را بتواند بخواند ( نامساوی را بتواند بخواند) مثال 6> 4 را بخواند چهار کمتر است از شش یا 3< 5  را بخواند پنج بیشتر است از سه.

یاد دهی صفحه 24و23

-         هر تصویر را شمارش نماید

-         نماد پس از شمارش را بنویسد

-         عمل مقایسه را انجام دهد.

پایین صفحه 24

هر دو عدد را بتواند مقایسه نماید و نماد را بنویسد.

 

 

یاد دهی صفحه 25

 پیش نیاز :  دو دسته را به این صورت نشان می دهیم از دو طرف چند واحد کم می کنیم مثال :

 

        عبارت ریاضی  شکل بالا :   3        2 -3      و آن را بدین صورت مقایسه کند

          3 > 2 – 3 و استدالال می کند که در دو طرف 3 مساوی است ولی طرف چپ دو واحد کم شده پس کمتر است .

برای  عبارت  3 = 0 - 3 است استدالال می کند که در دو طرف 3 مساوی است ولی طرف چپ هیچی از آن کم نشده  پس مساوی  است .

صفحه کتاب  

 

در عبارت  3 – 9 < 9  قادر باشد بیان کند که 9  در دو طرف نامساوی یکجور است ولی طرف راست  از 9 سه تا کمتر است پس 9 بیشتر از  3 – 9 است یا در عبارت 2+5 > 5 بیان نماید که 5 و 5 در دو طرف یکی است ولی 2+5 بیشتر از 5 است چون دو تا بیشتر دارد . به همین ترتیب با همین بیان تمرین پائین صفحه را نه تنها نماد گذاری می کنند بلکه استدالال نمایند .( یعنی از نمادی که گذاشتند دفاع نمایند )

 

یاد دهی صفحه 26

هدف : جمع و تفریق و رابطه آن با نا مساوی

                 3< 5

              4 + 3 < 4 + 5

برای استدالال عبارت ریاضی فوق بیان میکند که اگر یک نامساوی داشته باشیم به دو طرف نامساوی یک عدد اضافه کنیم جهت تغییر نمی کند در عبارت بالا به دو طرف نامساوی 4 اضافه شده پس نماد < تغغر نکرده است. و برای تمرین بیشتر

می گوییم به نا مساوی های زیر 10 اضافه کن

3< 6           4< 8               9> 7   

13<16          14<18            19 >17

صفحه کتاب

     اگر به دو طرف نا مساوی    4> 2  ( دو کمتر از چهار است ) سه اضافه کنیم . تغییری در جهت داده نمی شود  3 +4 > 3+2 ( دو بعلاو ه سه کمتر از چهار بعلاوه سه ) است

 

اگر به دو طرف نا مساوی    5> 3  ( سه کمتر از پنج  است یک را منها  کنیم . تغییری در جهت داده نمی شود  1-5>1-  3 (سه منهای یک  کمتر از پنج منهای یک  ) است

تمرین پائین صفحه را باید پس از نماد گذاری از نماد خود دفاع نمایند.

 

مقایسه اعداد دو رقمی

برای مقایسه اعداد دو رقمی باید بداند  که هر عدد دو رقمی از هر عدد یک رقمی بیشتر است و بالعکس.

پس برای مقایسه اعداد ابتدا تعداد رقم ها را باید بشمارد و اگر این تعداد فرق داشت قانون فوق رعایت می گردد    مثال :   3  < 25

در غیر این صورت یعنی اگر تعداد ارقام مساوی بود م ثال 45     35

هر دو دو رقمی هستند پس سراغ رقم دهگان می رویم اگر با هم مساوی نبودند ، آن عددی بزرگتر است که رقم دهگان آن بزرگتر است.  45 > 35 چون  4> 3 است

ولی اگر در دو عدد دو رقمی رقم دهگان مساوی بود سراغ رقم یکان می رویم ، آن عددی بزرگتر است که رقم یکان ان بزرگتر است. مثال

38 > 35    چون  8> 5 است

یاد دهی صفحه 27

پیش نیاز : بداند در مقایسه اعداد دو رقمی و یک ر قمی همیشه اعداد دو رقمی از یک رقمی بیشتر است  . مثال        5< 23  است.

هدف مقایسه دسته های ده تایی

روش یاد دهی : بصورت مشارکتی عمل نمایند

مقایسه با توجه به دسته های ده تایی انجام گیرد  مثال :  30 سه دسته ده تایی و 50 پنج دسته ده تایی است چون می دانیم  5> 3 است پس 50> 30 است .

مقایسه اعداد دو رقمی:

 برای مقایسه اعداد دو رقمی به رقم دهگان نگاه می کنیم اگر با هم فرق داشت رقم دهگان را مقایسه می کنیم  مثال ک 25 و 31 رقم دهگان آن فرق دارند  چون 2 < 3 است پس 25 < 31 است. اگر رقم دهگان مثل هم بود به رقم یکان نگاه می کنیم و مقای سه می نمائیم .مثال 48 و 45 چون رقم دهگان مثل هم 4  است پس به رقم یکان که  8 و 5 است نگاه می کنیم و مقایسه می نمائیم . چون 5 < 8 است پس 45 < 48 است

یاد دهی صفحه 28

 مقایسه اعداد دو رقمی که دهگان آن متفاوت است  همان طور که ذکر شد دانش آموز باید از نماد گذاری خود دفاع نماید 0 یعنی ذلیل بیاورد ) مثال های بالا

پایین صفحه با مقایسه چند عدد دور عدد کمتر خط بسته بکشد .

(دانش آموز باید قادر باشد که عبارت نامساوی را به فارسی خواند و بنویسد .)

یاد دهی صفحه 29

تمرین بیشتر اعداد دو رقمی که رقم دهگان متفاوت دارند و دستور کار مانند صفحه 28 فقط با تاکید بر بیشتر از ) است.

یاد دهی صفحه 30 : باز ی با ریاضی

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:11  توسط فاضله سادات  | 

یاد دهی صفحه 19

یاد دهی صفحه 19

هدف : دانش آموز بداند که در نوشتن تفریق نظیر جمع حاصل جمع اول نوشته می شود .

حاصل جمع جمع های سمت چپ ، عدد اول تفریق های سمت راست است . که با سئوالاتی که معلم طرح می نماید نطر دانش آموزان را بدان جلب می نماید .

بعد از اینکه جمعهای سمت راست را حل کردند . معلم می پرسد تفریق سمت راست چه شباهتی با جمعهای سمت چپ دارد و با جواب بچه ها معلم سئوالات بعدی را جهت فهم بیشتر طرح می کند .

مثلا" ارتباط جمعوند ها با اعداد دوم تفریق و باقیمانده تفریق .

 ( گاه لازم است این سئوالات تک تک از بچه ها برای دفاع از عملکردشان پرسیده شود ) نهایتا" دانش آموز باید شباهت تفریق های پایین صفحه را بداند : که ( 5 = 3 – 8  و  3 = 5 – 8 ) حقایق خانوادگی( 3 و5 و 8 ) است . و 8 که عدد اول تفریق است حاصل جمع 3 و 5 است .

یاد دهی صفحه 20

مسئله ها را با توجه به جملات خبری و پرسشی که قبلا" یاد گرفتند تشخیص داده و حل کنند . و دو مسئله 8 و 9 را مانند قبل مسئله طرح نمایند.

یاد دهی صفحه21

ایجاد مهارت بیشتر در جمع های اساسی نوع اول و تلفیق آن با هنر و رنگ آمیزی است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 15:39  توسط فاضله سادات  | 

یاد دهی صفحه 18

یاد دهی صفحه 18

 هدف :مجهول یابی در جمع

ابتدا با رهبری معلم دانش آموزان در باره تصویر با توجه به عبارت  7 =       + 3 طرح مسئله نمایند .

پیش نیاز :  البته باید دانش آموزان بدانند که         ( جای خالی) در ریاضی معنای چه عددی است

 همچنین باید عبارت  7 =       + 3 را بتوانند بخوانند که  سه بعلاوه ی چه عددی می شود هفت . پس از بحث و  گفتگو  در باره ی تصویر نهایتا" با رهبری معلم دانش آموزان چنین مسئله ای را طرح نمایند :

در 7 گلدان دانه کاشتیم . در 3 گلدان گیاه سبز شد . در چند گلدان گیاه سبز نشد؟

سپس برای هر سطر بتوانند عبارت بنویسند و شکل را با توجه به عدد سمت راست کامل نمایند

                                                               6 =       + 4

 و عبارتهای مجهول یابی قسمت پایین را بتوانند بخوانند و جای خالی را پر کنند

و در ادامه کمک آموزشی ذیل در طرح مسئله  می تواند کمک مضاعف باشد . در این جا صفحه را به طوری که یک طرف صفحه تا شود روی تخته می چسبانیم و از دانش آموزان می خواهیم که جمع و تفریق متناظر مربوط را با توجه به جمله مجهول بسازند

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 10:13  توسط فاضله سادات  | 

یاد دهی صفحه 16

یاد دهی صفحه 16

مانند صفحات 14 و 15 دانش آموز قادر باشد که جمع و تفریق متناطر بنویسد .

یاد دهی صفحه 17

حقایق مربوط به مجموعه 10 را بداند  { ( 1و9 ) – ( 2و 8 ) – ( 3و7) – ( 4و6) –(5و5 )}و همچنین بتواند تفاوت جمعهای 2+4 و 4+2 که جمعوند های مساوی دارد را تشخیص دهد که آنها فقط جابجا شده اند ولی حاصل جمع مساوی دارند .

یاد دهی صفحه 18

 هدف :مجهول یابی در جمع

ابتدا با رهبری معلم دانش آموزان در باره تصویر با توجه به عبارت 

 7 =   .......  + 3 طرح مسئله نمایند .

پیش نیاز :  البته باید دانش آموزان بدانند که         ( جای خالی) در ریاضی معنای چه عددی است

 همچنین باید عبارت  7 =   ..... + 3 را بتوانند بخوانند که  سه بعلاوه ی چه عددی می شود هفت . پس از بحث و  گفتگو  در باره ی تصویر نهایتا" با رهبری معلم دانش آموزان چنین مسئله ای را طرح نمایند :

در 7 گلدان دانه کاشتیم . در 3 گلدان گیاه سبز شد . در چند گلدان گیاه سبز نشد؟

سپس برای هر سطر بتوانند عبارت بنویسند و شکل را با توجه به عدد سمت راست کامل نمایند

                                                               6 =      ...... + 4

  و عبارتهای مجهول یابی قسمت پایین را بتوانند بخوانند و جای خالی را پر کنند

و در ادامه کمک آموزشی ذیل در طرح مسئله  می تواند کمک مضاعف باشد . در این جا صفحه را به طوری که یک طرف صفحه تا شود روی تخته می چسبانیم و از دانش آموزان می خواهیم که جمع و تفریق متناظر مربوط را با توجه به جمله مجهول بسازند

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:50  توسط فاضله سادات  | 

یاد دهی صفحه 14و15

پیش نیاز

-         حقایق خانوادگی اعداد را بشناسد .

-          در خانوادگی اعداد بداند در عمل تفریق حاصل جمع همیشه اول  می نشیند

-          در حقایق مربوط به جمع خانوادگی جمعوند ها ( عدد هایی که جمع را می سازند ) جابه جا می شوند . مثال:

               5 = 3 + 2             3 = 2 – 5

               5 = 2 + 3            2 = 3 – 5

جهت یاد گیری بیشتر ، دانش آموز باید قادر باشد برای هر تصویر سه مسئله طرح نماید .

مثلا" برای تصویر اول:

1-    5 ماهی در استخر بود . 4 ماهی به وسیله تور به استخر ریخته شد . حالا چند ماهی در استخر است ؟

2-     9 ماهی در استخر بود. 4 ماهی بوسیله توری صید شد . حالا چند ماهی در استخر است ؟

3-     9 ماهی در استخر بود. حالا 5  ماهی در استخر است . چند ماهی بوسیله توری صید شد؟ حالا

البته معلم باید  دانش اموز را در جهت خوب دیدن و و گفتگو نمودن همه دانش آموزان کلاس را هدایت کند . اگر کودک بتواند طرح مسئله نماید قادر خواهد بود که در باره ی ریاضی گفتگو کند و مسائل مختلف را حل نماید .

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:19  توسط فاضله سادات  | 

یاد دهی صفحه 13

 

پیش نیاز

-          دانش آموز نماد ( - ) منها را بشناسد

-         عبارت  2 = 3 -  5 را به زبان فارسی بخواند و بنویسد: پنج منها ی سه می شود دو .

-          بداند به جواب منها باقیمانده  گفته می شود

روش یادهی :

به طور داوطلب از دانش آموزان می خواهیم برای تصویر بالای صفحه طرح مسئله نمایند .

مثال : 5 پسر بودند . 3 پسر از پیش آنها رفتند . چند پسر باقی ماندند؟

در ادامه برای هر یک از 6 قسمت تصویر طرح مسئله نمایند .

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:14  توسط فاضله سادات  | 

مطالب قدیمی‌تر